NÁŠ PŘÍSTUP

Dodržování Postupů

Společnost Greenland Commodities spolupracuje se všemi týmy ve společnosti aby zajistila, že interní operace budou správné, spolehlivé a budou v souladu s aktuálními předpisy a postupy v oblasti obchodních a provozních mezinárodních norem.

Abychom zajistili soulad s neustále se měnícím regulačním prostředím, udržujeme odpovědný přístup, kdy všichni naši kolegové, jak z právního tak obchodního sektoru, vynakládají maximum, aby jednali okamžitě, a v souladu se zákony a předpisy.

Udržitelnost

Greenland Commodities také podporuje, Zelenou prostřednictvím projektů, nápadů a technologií založených na méně emisích, přičemž respektuje a dodržuje všechny legislativní předpisy za účelem záchrany našeho světa. Věříme, že udržitelnost by měla být jádrem našeho podnikání. Aby byla společnost Greenland Commodities efektivní v oblasti zelené budoucnosti, pracuje na zárukách původu a dlouhodobých dohodách o PPA na trzích obnovitelné energie.

Řízení Rizik

Od finančního po úvěrové riziko, a od provozního až po tržní riziko, jsou všechna rizika nedílnou součástí obchodování s energetickými komoditami. Investujeme do naší IT infrastruktury prostřednictvím strategických systémů Energy Trading & Risk Management (ETRM) tak, abychom řídili rizika v rámci každodenního obchodního života. Zajišťujeme a kontrolujeme tak nepřetržitý každodenní průběh našich činností v oblasti fyzického i finančního obchodování s energií.

Etický Kodex

Abychom si zachovali důvěru v rámci našich vztahů se všemi stranami a subjekty, jako jsou naši zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři, je bezúhonnost závazkem, který musí vést naše chování nejen nad rámec pouhého dodržování zákonů a předpisů, ale který nás vede ke správnému rozhodnutí v jakékoliv situaci.